1/19/20235:58 PM
HieuMD
Quản trị

V20230119.1

Sửa lỗi không tìm kiếm được theo Số hiệu xe BC lịch sử cài App theo lái xe Có thể mở URL trực tiếp trang Admin Chỉnh lại hiện thị phiên bản version BC xe online Thêm ghi chú vào CH phương pháp điều xe và CH phương pháp điều xe chi tiết Tối ưu thời gian lấy dữ liệu BC tổng hợp cuốc khách